ÇYS-03 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Çevre Yönetim Sistemleri ikinci taraf ve üçüncü taraf denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve baş denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 14001 standardının kısa tekrarı, Çevre terminolojisi, Yönetim sistemleri ve Çevre yönetim sistemi, Tehlikeler ve Kazalar, Çevre mevzuatı ve Uyum, Çevre standartları, denetim tipleri, denetim planlama, denetim için kaynak gerekliliği, denetimlere hazırlık, denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

 

Kimler Katılmalı 

Denetçi Olarak Görev Alacaklar; Bu eğitim yan sanayi ve belgelendirme denetçileri için hem yeterlilik kazandırma hem de bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde denetçilik ve baş denetçilik kariyerinize ilk adımı atmış olacaksınız. Tüm belgelendirme kuruluşları bu eğitimi denetçi ve baş denetçi atamalarında bir ön şart olarak ele almaktadırlar. Bunun ötesinde katıldığınız eğitimden sonra kendinizi denetim yapabilecek yeterlilikte hissetmeniz, bunu sağlayacak bilgi ve beceriyi elde etmeniz en önemli etken olacaktır.  

 

Öğrenciler:Okulunuzu bitirdiğinizde, okulda elde etmiş olduğunuz unvanın yanı sıra sizlere değişik kariyer olanaklarının kapısını arayacak bir eğitimdir. Denetçilik ve Baş denetçilik başlı başına bir profesyonel meslek olmasının yan sıra mevcut kariyer gelişiminiz ile paralel sürdürebileceğiniz bir iş alanı da olabilir. Böyle bir eğitim ve sonunda alacağınız başarı sertifikası bütün kariyeriniz boyunca ve hatta emekliliğinizde bile hep fayda göreceğiniz bir unvan olacaktır.

 

Program

Çevre terminolojisi

Çevre boyutları, etkileri ve kazalar

Çevre yönetim sistemleri ve faydaları

Çevre yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 14001 standartlar ailesi

ISO 14001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 14001’e uygunluk sağlamanın yolları

Çevre mevzuatı ve Yasal Uygunluk

Sürekli iyileşme

Sürdürülebilir Gelişme, Kirlilik

Denetim kavramı ve tipleri

Denetimlerde kaynak gerekliliği

Denetçi ve Baş Denetçi Sorumlulukları ve görevleri

Denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

Denetim hazırlıkları, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

1. Aşama ve 2. Aşama Denetim Simülasyonları

Soru sorma, görüşme yapma

Denetim bulguları, raporlama

Denetim Psikolojisi ve Zorlukları Yönetme

Denetimlerde Ekip Dinamizmi

Denetim Becerileri

Denetimlerde Zaman Yönetimi

Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi

Uygunsuzluk Tespiti, Sınıflandırma

Takip Faaliyetleri 

 

Diğer Bilgiler

En az 24 eğitim saati 3 gün

 

Bu eğitim bir denetçi geçiş eğitimidir. Daha önce başka bir yönetim sistem standardına göre denetçi eğitimi alanlar katılabilir.

 

Bu eğitime katılabilmek için ISO 14001 standardını iyi tanımak ve Temel Eğitimi almış olmak zorunludur.  

  

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, diğer yönetim sistemleri baş denetçi eğitimi, Mevzuat eğitimlerini almaktadır.