ÇYS-01 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Çevre Yönetim Sistemleri iç denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve iç denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 14001 standardının kısa tekrarı, Çevre terminolojisi, Yönetim sistemleri ve Çevre yönetim sistemi, Çevre Boyutları ve Etkileri, Çevre mevzuatı ve Uyum, Çevre standartları, iç denetimlerin planlaması, iç denetçi özellikleri, sorumluluk ve görevleri, iç denetimlere hazırlık, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

 

Kimler Katılmalı 

Denetçi Olarak Görev Alacaklar; Bu eğitim kuruluşlarda çevre iç denetçisi olarak görev alacaklar için hem yeterlilik kazandırma hemde bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin iç denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde kuruluşunuz çevre yönetim sistemlerinin etkin denetlenmesi için ihtiyaç duyacağınız bilgi ve yetileri elde edeceksiniz. 

 

Öğrenciler:Okulunuzu bitirdiğinizde, başladığınız işte karşınıza çıkacak ilk sorumluluklardan birisi kuruluş çevre yönetim sistemi uyguluyor ise bunlar ile ilgilenmek olacaktır. Çevre konuları tüm kuruluşlar için uygulanması yasal bir zorunluluk olduğuna göre çalıştığınız her yerde işinize yarayacak bilgi ve becerileri elde edeceksiniz. Bu eğitim sayesinde kariyerinizde rakiplerinizin bir adım önüne çıkacaksınız.

 

Program 

Çevre terminolojisi

Çevre boyutları, etkileri ve kazalar

Çevre yönetim sistemleri ve faydaları

Çevre yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 14001 standartlar ailesi

ISO 14001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 14001’e uygunluk sağlamanın yolları

Çevre mevzuatı ve Yasal Uygunluk

Sürekli iyileşme

Sürdürülebilir Gelişme, Kirlilik

İç denetimlerde kaynak gerekliliği - iç denetçiler

İç denetçi sorumlulukları ve görevleri

İç denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

İç denetime hazırlıkı, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

Denetim bulguları, raporlama

Denetim Psikolojisi ve Zorlukları Yönetme

 

Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi

Uygusuzluk Tespiti, Sınıflandırma

Düzeltici Faaliyetler ve Takip Faaliyetleri

 

Diğer Bilgiler 

En az 20 eğitim saati 3 gün

 

Bu eğitime katılabilmek için bir ön şart yoktur.  

 

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, Çevre iBaş Denetçi eğitimi ve mevzuat eğitimlerini almaktadır