ÇYS-01 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Çevre Yönetim Sistemlerine ilgi duyan, bu sistem içerisinde görev alacak her seviyeden çalışanlar için bir giriş eğitimidir. ÇYS terminolojisi, Yönetim sistemleri ve İSG yönetim sistemi, Çevre boyutları ve etkileri, Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve Uyum, ÇYS standartları, ISO 14001 standartlar ailesi, ISO 14001 maddelerinin detaylı analizi, Sürekli iyileşme, ISO 14001'e uygunluk sağlama, ISO 14001'in etkin uygulanması. 

 

Kimler Katılmalı 

Her Kurumda ve Her Seviyede Çalışanlar; Bu eğitim kuruluşlarda çalışan herkes için uygun bir giriş eğitimidir. Çevre boyutları, etkileri ve yönetilmesi, sürdürülebilir gelişme ve bu açıdan yönetim sistemi katkısı konularında bilinçlendirme sağlayacaktır. Bu eğitime katılan çalışanlar uygulanan yönetim sistem bileşenlerine daha istekli ve bilinçli katılacaklar ve uygulama daha etkin olacaktır.  

 

Öğrenciler :Kariyerinize ilk adımı attığınız günden itibaren hem kurumunuzu, hem tüm toplumu hem de sizi doğrudan ilgilendirecek bir eğitimdir. Bu eğitimi alarak ve kariyerinizin ilk aşamalarında en son bilgileri elde ederek, hem çalışacağınız kurum hedefleri ile daha iyi uyum sağlayacaksınız hem de Çevre boyut ve etkileri ve bunların yönetimini daha bilinçli bir şekilde anlayacaksınız. Bu eğitimden alacağınız sertifika iş görüşmelerinizde sizlere çok yardımcı olacaktır.

 

Program

Çevre terminolojisi

Çevre boyutları, etkileri ve kazalar

Çevre yönetim sistemleri ve faydaları

Çevre yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 14001 standartlar ailesi

ISO 14001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 14001’e uygunluk sağlamanın yolları

Çevre mevzuatı ve Yasal Uygunluk

Sürekli iyileşme

Sürdürülebilir Gelişme, Kirlilik

 

Diğer Bilgiler 

En az 8 eğitim saati 1 gün

 

Bu eğitime katılabilmek için bir ön şart yoktur.  

  

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, Çevre iç denetçi, Baş Denetçi eğitimi ve mevzuat eğitimlerini almaktadır