Gıda Güvenliği Eğitimleri

Gıda temel yaşam kaynağımızdır. Hayatımızı sürdürebilmemiz için vazgeçilmezdir. Ancak güvenli olmayan gıdalar da ( hava – su dahil ) aynı zamanda yaşamımızı tehdit eden bir hal alabilmektedir.

Tükettiğimiz gıdanın sağlık açısından güvenli olması vazgeçilmez bir unsurdur ve gıda üreticileri için bu konuda çok sıkı yasal şartlar getirilmiştir. Ülkemizde Türk Gıda Kodeksi ve bunun çevresinde ortaya çıkan yasa ve yönetmelikler de ülkemizdeki üreticilerin güvenli gıda üretmeleri için almaları gereken tedbirleri tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır.

İşletmelerin bu yasal şartlara tam uyum sağlayabilmeleri ancak bir gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamaları ile mümkün olacaktır. Daha önce yıllarca uygulanan HACCP gıda güvenliği sistemi tecrübelerinden de yararlanılarak Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından ISO 22000 standardı hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

ISO 22000 standardı bir yönetim sistem standardı olarak güvenli gıda üretimi ve bunun yönetimi ile ilgili işletmelerin alması gereken tüm tedbirleri ortaya koymaktadır. Güvenli gıda üretimini tehdit eden ve risk oluşturan tüm tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin analiz edilmesi ve GMP – Önşart – Kritik Kontrol Noktası dahil tedbirlerin alınması bu standardın ön gördüklerindendir.

ISO 22000 standardının şartlarına uygun bir sistem geliştirip uygulayan işletmeler hem kendilerine getirilen yasal şartlara kolayca uyacaklar hem de daha güvenli gıda üreterek işletmelerinin devamlılığını garanti altına alacaklardır Çünkü güvenli olmayan ve tehlikeler içeren bir gıda ürününü tüketiciye sunulması demek genellikle ilgili işletmelerin kapısına kilit vurulması ile sonuçlanmaktadır.

Türcert Belgelendirme. 20 yılı bulan tecrübesi ile kuruluşun gıda güvenliği yönetimi ile ilgili ihtiyaçlarına en etkin hizmeti verebilecek durumdadır.

Daha fazla bilgi almak veya hizmet almak için lütfen bizi arayınız.