İş Güvenliği Eğitimleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüm ülkelerde ve Türkiye'mizde de son derece detaylı ve kesin kurallar ile yasal mevzuat altına alınmış konulardır. Her hangi bir ticari işletme, günümüzde kendisini işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulama ve kurallarında bağımsız tutamaz. En büyüğünden en küçüğüne mutlaka uymak gereken bir kural vardır.

 

İş Güvenliği konusunda yapılan çalışmalar, risklerin gerçekleşmesinde ve kazalarda en önemli faktörün insan faktörü olduğunu göstermektedir. İş güvenliği tedbirlerinin etkin uygulaması sadece orada bulunan insanların ( çalışanlar ve diğer ilgili taraflar ) bilinçlendirmesi ve eğitilmesi ile mümkündür. Bilgilendirilmiş, bilinçli ve dikkatli insanların çalıştığı alanlarda kazaların daha az olacağı tabiidir.

 

Her sektör ve boyuttaki kuruluşlarımızın ve çalışanların iş güvenliğine yönelik bilgi ve beceri ihtiyaçlarını karşılamak üzere OHSAS yönetim sistem standartlarını temel alan ve aşağıda bir kısmı verilen eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Arzu ederseniz, kuruluşunuz risk analiz sonuçlarını dikkate alarak ve sektörünüze özel eğitimlerimizi de kurumunuz içerisinde sunabiliriz. Bu ve benzeri ihtiyaçlarınız için lütfen iletişim kurunuz.