FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi

FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, mevcut ISO 22000, ISO 22002-1 /PAS 220 standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içerir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır.

 

NEDEN FSSC 22000?

Gıda güvenliği standartlarının uluslararası harmonizasyonu sonucu oluşturulmuş olup ISO 22000 standart şartları, ISO 22002-1/PAS 220 ön gereksinim program şartları ve HACCP prensiplerini içerir.

 • En kapsamlı gıda güvenliği yönetim sistemlerinden biri olup, Gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol edilmesini ve azaltılmasını sağlar.
 • Yasal mevzuat şartlarına uyulmasını kolaylaştırır.
 • Şeffaf bir gıda zinciri oluşmasını sağlar.
 • FSSC 22000 Belgelendirmesi sayesinde, tüketicilerin gıda güvenliğinin korunması üzerine kamu ve özel sektör işbirliğinin artırılması sağlanır.
 • Müşteri ve ilgili tarafların mevcut ve gelecekteki beklentilerine göre sürekli geliştirilmektedir. Bu durum, kuruluşların mevcut müşterilerini korumalarının yanı sıra yeni müşteriler bulmalarını sağlar.

FSSC 22000 Özellikleri ve İçeriği

FSSC 22000 gereklilikleri aşağıdaki ana başlıkları içermektedir: 

 • Gıda üreticilerinin gıda güvenliği sistemleri gereklilikleri,
 • Belgelendirme firmaları hakkında gereklilikler,
 • FSSC 22000 akreditasyon kuralları
 • Paydaşlar için kurallar

 

Gıda üreticilerinin temelde tüm ISO 22000 ve PAS 220 standart gerekliliklerinin uygulanması amaçlanmış ve bunlara ilave olarak bazı konu başlıklarına ayrıca vurgulama yapılmıştır:

 • Yasal Düzenlemelere uyum ve takibi,
 • Müşteri gerekliliklerinin yerine getirilmesi
 • Verimli bir personel yönetimi sağlaması.