ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde,  enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

                  

NEDEN ISO 50001?

EYS’nin kuruluşlarda geliştirilmesi sonucunda;

·         Enerji politikasının resmiyet kazanması

·         Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş

·         Çevrenin korunması :

·         Kaynakların etkin kullanımı

·         Sera gazı emisyonunun azaltılması

·         Mevzuata uyumun sağlanması

·         Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi

 

ISO 50001 Tarihsel Gelişimi

ISO 50001:2011 standardı, Haziran 2011’de ISO Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yayınlanmıştır ve ülkemizde TS EN ISO 50001 olarak Aralık 2011 de yürürlüğe girmiştir.

 

ISO 50001:20011 Standardı Maddelerinin Yapısı

1 Kapsam

2 Referanslar

3 Terimler ve Tarifler

4 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikleri

4.1 Genel Gereklilikler

4.2 Yönetimin Sorumluluğu

4.2.1 Genel

4.2.2 Görev, Sorumluluk ve Yetkiler

4.3 Enerji Politikası

4.4 Planlama

4.4.1 Genel

4.4.2 Enerji Profili

4.4.3 Enerji Temel Değerleri

4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri

4.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler

4.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları

4.5 Uygulama ve Operasyon

4.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

4.5.2 Dokümantasyon

4.5.3 Operasyonel Kontrol

4.5.4 İletişim

4.5.5 Dizayn

4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma

4.6 Performans Kontrolü

4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler

4.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi

4.6.3 İç Tetkik

4.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları

4.6.5 Kayıtların Kontrolü

4.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi

4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri

4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

 

ISO 50001:20011’in Faydaları

ü  İtibarınızı güçlendirir, marka imajınızı artırır

ü  Sürekli iyileştirme

ü  Rakiplerinizden farklı olmanızı sağlar

ü  Ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlarsınız,

ü  Enerji Tasarrufu yaparsınız,

ü  Sera gazı emisyonlarınızı azaltırsınız,

ü  Çevre etki ve boyutlarınızı azaltırsınız,

ü  Makine ve ekipmanlarınızın performansını takip edebilirsiniz,

ü  Yenilikçi olmanıza, rekabette üstünlük sağlamınıza yardım eder