KYS-03 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETÇİ / BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ

Kalite Yönetim Sistemleri ikinci taraf ve üçüncü taraf denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve baş denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 9001 standardının kısa tekrarı, kalite yönetim kavramları, yönetim sistem yaklaşımı, kalite yönetim standartları, proses yaklaşımı, denetim tipleri, denetim planlama, denetiml için kaynak gerekliliği, denetimlere hazırlık, denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

 

Kimler Katılmalı 

Denetçi Olarak Görev Alacaklar ; Bu eğitim yansanayi ve belgelendirme denetçileri için hem yeterlilik kazandırma hemde bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde denetçilik ve baş denetçilik kariyerinize ilk adımı atmış olacaksınız. Tüm belgelendirme kuruluşları bu eğitimi denetçi ve baş denetçi atamalarında bir ön şart olarak ele almaktadırlar. Bunun ötesinde katıldığınız eğitimden sonra kendinizi denetim yapabilecek yeterlilikte hissetmeniz, bunu sağlayacak bilgi ve beceriyi elde etmeniz en önemli etken olacaktır.

 

Öğrenciler : Okulunuzu bitirdiğinizde, okulda elde etmiş olduğunuz unvanın yanı sıra sizlere değişik kariyer olanaklarının kapısını arayacak bir eğitimdir. Denetçilik ve Baş denetçilik başlı başına bir profesyonel meslek olmasının yanısıra mevcut kariyer gelişiminiz ile paralel sürdürebileceğiniz bir iş alanı da olabilir. Böyle bir eğitim ve sonunda alacağınız başarı sertifikası bütün kariyeriniz boyunca ve hatta emekliliğinizde bile hep fayda göreceğiniz bir ünvan olacaktır. 

 

Program

Kalite terminolojisi

Sekiz kalite yönetim prensibi

Yönetim sistemleri ve faydaları

Kalite yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 9000 standartlar ailesi

ISO 9001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 9001’e uygunluk sağlamanın yolları

Proses kavramı ve prosese dayalı yönetim sistemleri

Sürekli iyileşme

Prosesler ile çalışma ve proses denetimi

Denetim kavramı ve tipleri

Denetimlerde kaynak gerekliliği

Denetçi ve Baş Denetçi Sorumlulukları ve görevleri

Denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

Denetim hazırlıkları, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

1. Aşama ve 2. Aşama Denetim Simulasyonları

Soru sorma, görüşme yapma

Denetim bulguları, raporlama

Denetim Psikolojisi ve Zorlukları Yönetme

Denetimlerde Ekip Dinamizmi

Denetim Becerileri

Denetimlerde Zaman Yönetimi

Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi

Uygusuzluk Tespiti, Sınıflandırma

Takip Faaliyetleri

 

Diğer Bilgiler 

En az 40 eğitim saati 5 gün

 

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, diğer yönetim sistemleri baş denetçi eğitimi,

Mevzuat eğitimlerini almaktadır.

 

Kurs öncesinde, bu kurstan en iyi verimi alabilmeniz için aşağıda verilen konularda ön bilgiye sahip olmanızın gerekliliği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz;

 

a) Aşağıdaki kalite yönetim prensip ve konularında bilgi :

 Planla-Uygula-Kontrol Et-İyileştir (PUKİ) Döngüsü.

 Kalite yönetimi ve müşteri tatmini arasındaki ilişki.

 ISO 9000 de verildiği şekli ile genellikle kullanılan kalite yönetim terimleri ve tanımları ile birlikte 8 Kalite prensibi.

 Kalite yönetiminde kullanılan proses yaklaşımı.

 Proses tabanlı kalite yönetim sistem modeli ile, ISO 9001 standardının yapısı ve içeriği.

b) ISO 9001 şartları hakkında bilgi, bu bilgi IRCA onaylı veya eşdeğeri bir KYS temel kursuna katılarak temin edilebilir.

Eğer yukarıdaki konularda temel bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, ekstra bir şey yapmadan, Kurs Öncesi Test dokümanını yazdırınız, burada verilen soruları cevaplandırınız ve cevaplarınızı kursa gelirken yanınızda getiriniz.