KYS-02 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Kalite Yönetim Sistemleri İç denetçilerine bilgi ve beceri kazandırmak ve iç denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 9001 standardının kısa tekrarı, kalite yönetim kavramları, yönetim sistem yaklaşımı, kalite yönetim standartları, iç denetim planlama, iç denetimler kaynak gerekliliği, iç denetimlere hazırlanma, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

 

Kimler Katılmalı 

İç Denetçi Olarak Görev Alacaklar ; Bu eğitim sizlere etkili iç denetimler yapabilmeniz için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandıracaktır. Etkin iç denetimler kuruluşlarda sistem performansını ölçmenin ve iyileşmenin en temel ayağını teşkil eder. Burada edineceğiniz bilgiler ve kazanacağınız denetleme becerileri sizlere kurumunuza çok değerli katkılar sağlamanıza yol açacaktır. Denetleme konusunda kariyer geliştirmek isteyenler için kariyer başlangıcı olacak bir eğitimdir.

 

Öğrenciler : Okulunuzu bitirip her hangi bir kuruluşta iş hayatınıza başladığınızda kuvvetle muhtemel sorumluluklarınızdan birisi de kurumunuzun iç denetimlerinde görev almanız olacaktır. Bu eğitimi almış ve uluslar arası onaylı bir sertifika ile iş hayatına başlamış olmak sizlere diğerleri arasında sıyrılma şansı sağlayacak, aradığınız işi bulmanızda faydalı olacaktır. 

 

Program 

Kalite terminolojisi

Sekiz kalite yönetim prensibi

Yönetim sistemleri ve faydaları

Kalite yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

ISO 9000 standartlar ailesi

ISO 9001 standardı maddelerinin detaylı analizi

ISO 9001’e uygunluk sağlamanın yolları

Proses kavramı ve prosese dayalı yönetim sistemleri

Sürekli iyileşme

Denetim kavramı ve tipleri

Denetimlerde kaynak gerekliliği

İç denetçilerin sorumlulukları ve görevleri

Denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

Denetim hazırlıkları, soru listesi, dokümantasyon

Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

Soru sorma, görüşme yapma

İç denetim bulguları, raporlama

Takip faaliyetleri 

 

Diğer Bilgiler

En az 16 eğitim saati 3 gün

  

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, baş denetçi eğitimi, proses yönetimi eğitimi, dokümantasyon eğitimi ve diğer yönetim sistemlerinin ( Çevre, İş Güvenliği vb. ) eğitimlerini almaktadır.

 

Kurs öncesinde, bu kurstan en iyi verimi alabilmeniz için aşağıda verilen konularda ön bilgiye sahip olmanızın gerekliliği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz;

 

Yönetim Sistemleri

* Planla-Uygula-Kontrol Et ve İyileştir (PUKİ) döngüsünü anlama

 

Kalite Yönetimi

* Kalite yönetimi kavramları hakkında temel bilgi ve kalite yönetimleri ile müşteri tatmini arasındaki ilişki

* Kalite yönetiminde yoğun olarak kullanılan ve ISO 9000 de de verilen temel terimleri ve tanımlarını anlama

 

ISO 9001

* ISO 9001 şartları ile ilgili bilgi, ISO 9001'i anlama. Bu bilgiyi IRCA onaylı bir KYS temel eğitimine katılarak temin edebilirsiniz.

 

Eğer yukarıdaki konularda temel bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, ekstra bir şey yapmadan, Kurs Öncesi Test dokümanını yazdırınız, burada verilen soruları cevaplandırınız ve cevaplarınızı kursa gelirken yanınızda getiriniz.