KYS-01 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Kalite Yönetim Sistemleri için giriş eğitimidir. Temel kalite kavramları, yönetim sistem yaklaşımı, Kalite yönetim standartları ve ISO 9001 standardı ile ilgili giriş ve temel seviyesinde verilen bir eğitimdir. Özellikle bu eğitim diğer tüm yönetim sistemleri için giriş seviyesindedir ve gerekli olduğu düşünülmektedir.

 

Kimler Katılmalı 

Her Seviye ve Konuda Çalışanlar ; Temel bilgileri almak ve daha ileri eğitimlere bir başlangıç hazırlamak için gereklidir. Bu eğitimde edineceğiniz bilgiler bir kurum içerisindeki iş hayatınızda çok değerli bilgiler edinmenize ve kariyerinize eşsiz bir ekleme yapmanıza faydalı olacaktır. Bu eğitim sayesinde, kuruluşunuzda uygulanmakta olan kalite yönetimi ve diğer yönetim sistemlerine daha kolay ve etkin katılabileceksiniz.

 

Öğrenciler : Kariyer başlangıcınızın en önemli adımlarından birisi olacaktır. Okulu bitirip iş hayatına atıldığınızda bu eğitimi almış ve yönetim sistemleri konusunda doğru bir başlangıç yapmış olmanın değerli faydasını hep hissedeceksiniz. Günümüzde çoğu kuruluş artık bir veya daha çok yönetim sistemini uygulamakta ve iş tanımı ne olursa olsun her seviyede çalışanın bu uygulamalara etkin katılımını gerektirmektedir. Bu eğitim sizin ilk iş görüşmenizden itibaren her zaman faydalı olacak bilgileri alabileceğiniz bir eğitimdir.

 

Program

    Kalite terminolojisi

    Sekiz kalite yönetim prensibi

    Yönetim sistemleri ve faydaları

    Kalite yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

    ISO 9000 standartlar ailesi

    ISO 9001 standardı maddelerinin detaylı analizi

    ISO 9001’e uygunluk sağlamanın yolları

    Proses kavramı ve prosese dayalı yönetim sistemleri

    Sürekli iyileşme

 

Diğer Bilgiler

En az 8 eğitim saati 1 gündür.

 

Bu eğitime katılanlar daha sonra genellikle, iç denetçi eğitimi, baş denetçi eğitimi, proses yönetimi eğitimi, dokümantasyon eğitimi ve diğer yönetim sistemlerinin ( Çevre, İş Güvenliği vb. ) eğitimlerini almaktadır.

 

Kurs öncesinde, bu kurstan en iyi verimi alabilmeniz için aşağıda verilen konularda ön bilgiye sahip olmanızın gerekliliği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz;

 

a) Planla-Uygula-Kontrol Et-İyileştir döngüsü kapsamında yönetim sistemleri,

 

b) Aşağıdakileri de içerecek şekilde kalite yönetimi bilgisi;

 

*Kalite yönetimi ile ilgili temel bilgiler ve kalite yönetimi ile müşteri tatmini ilişkisi.

 

 

*ISO 9000'de verildiği şekli ile genel olarak kullanılan kalite yönetimi terim ve tanımları.