Tarafsızlık Taahhüdü

Bizler, Türcert Belgelendirme yöneticileri / çalışan / komite üyeleri olarak, yaptığımız belgelendirme faaliyetlerinde aşağıdaki hususlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

  1. Yaptığımız tüm faaliyetlerde yasalara, belgelendirme kurallarını içeren ISO / IEC 17021:2011 ve ISO 22003 standartları ve bunların uygulanmasına yönelik olarak verilen IAF – International Accreditation Forum tarafından hazırlanan zorunlu (MD) ve Kılavuz ( GD ) dokümanlarında ki ilgili ilkelerde belirtilen tüm kurallara etik ölçüler içerisinde sadık kalacağız.
  2. Faaliyetlerimizi tarafsızlık kuralları içerisinde gerçekleştireceğiz.
  3. Kuruluşumuz tarafından sağlanmış olan bağımsızlığımızı tam anlamı ile sürdüreceğiz. Belgelendirme konusu ile ilgili olarak gelebilecek her türlü tehdide bağımsızlığımızı sürdürecek şekilde karşı koyacağız. 
  4. Karşılaşabileceğimiz her hangi bir tarafsızlık ile ilişkili tehlike veya tehdidi, zaman geçirmeksizin Türcert Belgelendirme yönetimine bildireceğiz.
  5. Belgelendirme faaliyetlerinde adalet ve hakkaniyet ölçülerini sürekli gözeteceğiz ve bu ölçüler içerisinde davranacağız.
  6. Yaptığımız faaliyetlerde ülke alt yapısına ve ekonomik sistemine katkı sağlamak her zaman öncelikli hedeflerimizden olacaktır.

 

Hasan Kutlu

Türcert Belgelendirme        

Şirket Müdürü